นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ วังอัมพร กรุงเทพมหานคร

           รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นาวิน มีนะกรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนบุคลากร มก.และนิสิตทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ราชการในพระองค์ ๙๐๔ วังอัมพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์จักรี

84805