ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus
20 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการเร่งด่วน เนื่องจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น. เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

         นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดประชุมว่า วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 นับเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์ แล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เป็นวันทำการวันแรกเปิดศักราชใหม่ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย ทิศทาง แนวทาง และการดำเนินงานของ มก. ชี้แจงในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ว่าที่รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย และคณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน กอง ต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ

          ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ยืนไว้อาลัยแด่ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสียชีวิตเช้าวันนี้   เมื่อเวลาประมาณ  07.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

KAS_5513

« 1 ของ 4 »