เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ฝ่าวิกฤติ เศรษฐกิจ ยุคปฏิรูป” ซึ่งสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด และ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำมันพืชไทย เป็นประธานจัดงานฯ โดยมีองค์ปาฐกพิเศษ ได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  วิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ และผู้ดำเนินรายการได้แก่ นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ นักวิเคราะห์และผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโท­รทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

          ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญสำคัญทางการศึกษาและศิษย์เก่า อาทิ ศาสตราจารย์(พิเศษ)ประยูร จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษากรรมการโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

          นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสําคัญที่จะได้รับฟัง การวิเคราะห์สถานการณ์ และความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน เพื่อทําให้นักธุรกิจนักลงทุน และประชาชน ทั่วไป ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเตรียมรับมือกับปัจจัย ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต”

เธ‡เธฒเธ™เธชเธฑเธกเธกเธ™เธฒเธชเธกเธฒเธ„เธก ExMBA_8987-2