นายกสภา ฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2559
“สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน”  ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

KAS_1294-2