02-2จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ … ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อ่านต่อ …

KAS_1967_BW
การปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ …
cong59_BWสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน
อ่านต่อ …
10oct_BWนายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
6oct_BWการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10 /2559
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ …
3oct_BW
นายกสภา ฯ มอบรางวัลบุคลากร สวพ. มก. ดีเด่น ประจำปี 2559
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ…
29sep_BWนายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก.
ให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะจากสำนักงาน กปร.
วันที่ 29 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
270959_BWนายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 27 กันยายน 2559
อ่านต่อ…