KAS_5419มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
1485231295316รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ
วันที่ 23 มกราคม 2560
อ่านต่อ …

KAS_5788ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ  “เพชรนนทรี”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …

KAS_5602
คณะนิสิตเก่า KU 25 มอบทุนตั้งต้น
จัดตั้งกองทุน KU 25 ให้แก่ มก.ฉกส.เพื่อพัฒนานิสิต
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
KAS_5593
นิสิตชมรมพุทธศาสน์ เข้ากราบคารวะขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
KAS_5590
คณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
เข้ากราบคารวะขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …