KAS_5419มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
1485231295316รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ
วันที่ 23 มกราคม 2560
อ่านต่อ …
13472
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักหอสมุด มก. ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ
แห่งแรกของประเทศไทยและ อีก 10 ห้องสมุดสีเขียวนำร่อง
วันที่ 21 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
345246
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสมาปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 17 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …
DSC_0271
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2560
อ่านต่อ …