PR 5_22_2-2นายกสภา ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙
อ่านต่อ … 

IMG_7922_resize-2นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ ๑๒ ปีวันสถาปนา และเปิดอาคารการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ่านต่อ …

15032450_913617718774722_640879684_n-2
นายกสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มก. ประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษา
ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ…